นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 - 1630 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา)    ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ศจร.นราธิวาสและศจร.ปัตตานี) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงเขต  ๒  (สงขลา) เป็นประธาน  >>>

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 - 1630 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา)    ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ศจร.นราธิวาสและศจร.ปัตตานี) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงเขต  ๒  (สงขลา) เป็นประธาน  >>> 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 591 ครั้ง
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 - 1630 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา)    ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ศจร.นราธิวาสและศจร.ปัตตานี) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงเขต  ๒  (สงขลา) เป็นประธาน 
โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2561 , รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธี แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจเรือตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเชิงคุณภาพ , รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือระบบการตรวจสอบสืบย้อนกลับ ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติงาน การวางแผนการทำงาน และผลการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณ รวมถึงการทดสอบความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเพื่อเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาต่อสัญญาในรอบต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000