ภาระกิจการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในช่วงวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 1.วันที่ 23 เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต 2 ครั้งที่ 1/61 เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้อง และข้อคิดเห็น โดยมีท่าน ผบ.ทัพเรือ ภาค 2 เป็นประธานในที่ประชุม 2.วันที่ 23 - 24 รับการตรวจประเมิน ฟังข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงในการปฏิบัติงาน จาก คณะ Thailand EU Policy Dialogues Support Facility...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ภาระกิจการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในช่วงวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 1.วันที่ 23 เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต 2 ครั้งที่ 1/61 เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้อง และข้อคิดเห็น โดยมีท่าน ผบ.ทัพเรือ ภาค 2 เป็นประธานในที่ประชุม 2.วันที่ 23 - 24 รับการตรวจประเมิน ฟังข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงในการปฏิบัติงาน จาก คณะ Thailand EU Policy Dialogues Support Facility... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-28  |   ข่าววันที่: 2017-11-24 |  อ่าน: 1,112 ครั้ง
 

ภาระกิจการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในช่วงวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 1.วันที่ 23 เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต 2 ครั้งที่ 1/61 เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้อง และข้อคิดเห็น โดยมีท่าน ผบ.ทัพเรือ ภาค 2 เป็นประธานในที่ประชุม 2.วันที่ 23 - 24 รับการตรวจประเมิน ฟังข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงในการปฏิบัติงาน จาก คณะ Thailand EU Policy Dialogues Support Facility ทั้งระบบการตรวจเรือเข้าออก และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 3.24 ต้อนรับคณะ รมช.กษ (น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร) ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสงขลา เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติ และเยี่ยมชม พบปะกับผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ 4.บรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมายและ ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของ หัวหน้า ศูนย์ PIPO (ทหารเรือ) ในพื้นที่ ศรชล เขต 2 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจเรือ

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000