วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 13.00-16.30 น. ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 3ซึ่งจัดโดย องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือประมงสู่ฝั่ง ณ รร.บีพี สมิหรา รีสอร์ท สงขลา โดยในการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา ทาง ศจร.เขต 2(สงขลา) -สมาคมประมงสงขลาได้ขอรับความอนุเคราะห์จากองค์กรดังกล่าว ช่วยสนับสนุนยาสามัญประจำเรือเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวัสดิภาพคนประจำเรือเบื้องต้น...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 13.00-16.30 น. ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 3ซึ่งจัดโดย องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือประมงสู่ฝั่ง ณ รร.บีพี สมิหรา รีสอร์ท สงขลา โดยในการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา ทาง ศจร.เขต 2(สงขลา) -สมาคมประมงสงขลาได้ขอรับความอนุเคราะห์จากองค์กรดังกล่าว ช่วยสนับสนุนยาสามัญประจำเรือเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวัสดิภาพคนประจำเรือเบื้องต้น... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |   ข่าววันที่: 2017-11-16 |  อ่าน: 458 ครั้ง
 

วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 13.00-16.30 น. ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 3ซึ่งจัดโดย องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือประมงสู่ฝั่ง ณ รร.บีพี สมิหรา รีสอร์ท สงขลา โดยในการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา ทาง ศจร.เขต 2(สงขลา) -สมาคมประมงสงขลาได้ขอรับความอนุเคราะห์จากองค์กรดังกล่าว ช่วยสนับสนุนยาสามัญประจำเรือเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสวัสดิภาพคนประจำเรือเบื้องต้น โดยขอให้จัดทำกล่องยาที่มีภาษาพม่า กัมพูชา และภาษาอังกฤษ กำกับไว้ บริการแก่เรือประมงทุกลำที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่สงขลา และในวันนี้ ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมสมาคมประมงสงขลา ได้รับกล่องยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มทยอยมอบให้กับเรือประมงในพื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000