วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 09.30-12.30 น. ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานต่อเรือประมงที่มีความเสี่ยงสูง จาก ศปก.ทร บก.ทร. ณ ห้องประชุมของ ศรชล.เขต 2 โดยมีท่านเสธ.ทร.ภาค 2 มานั่งเป็นประธานในห้องประชุม จากนั้นได้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างศูนย์ PIPO กับ ทร.เพื่อสั่งการให้ทุก ศจร.ในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันต่อไป

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 09.30-12.30 น. ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานต่อเรือประมงที่มีความเสี่ยงสูง จาก ศปก.ทร บก.ทร. ณ ห้องประชุมของ ศรชล.เขต 2 โดยมีท่านเสธ.ทร.ภาค 2 มานั่งเป็นประธานในห้องประชุม จากนั้นได้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างศูนย์ PIPO กับ ทร.เพื่อสั่งการให้ทุก ศจร.ในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันต่อไป 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |   ข่าววันที่: 2017-11-16 |  อ่าน: 385 ครั้ง
 

วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 09.30-12.30 น. ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานต่อเรือประมงที่มีความเสี่ยงสูง จาก ศปก.ทร บก.ทร.  ณ ห้องประชุมของ ศรชล.เขต 2 โดยมีท่านเสธ.ทร.ภาค 2 มานั่งเป็นประธานในห้องประชุม จากนั้นได้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างศูนย์ PIPO กับ ทร.เพื่อสั่งการให้ทุก ศจร.ในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000