วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 13.00 - 16.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกรมประมง กับผู้ประกอบการเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ ในเรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พ.ย.60 นี้...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 13.00 - 16.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกรมประมง กับผู้ประกอบการเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ ในเรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พ.ย.60 นี้... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-15  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 523 ครั้ง
 

วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 13.00 - 16.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกรมประมง กับผู้ประกอบการเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ ในเรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พ.ย.60 นี้ ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงสงขลา  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติและย้ำเตือนถึงระเบียบข้อกฏหมายที่กรมประมงประกาศกำหนด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องชาวประมง ซึ่งสนใจ รับฟัง พร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมมือกับกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000