เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) นำโดย ผอ. ธีระพงษ์ อภัยภักดี ร่วมกับตัวแทนจากท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) ได้เชิญเจ้าของเรือ และแพปลาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ และชี้แจงการตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำจากเรือโดยท่าเทียบเรือ ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) นำโดย ผอ. ธีระพงษ์ อภัยภักดี ร่วมกับตัวแทนจากท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) ได้เชิญเจ้าของเรือ และแพปลาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ และชี้แจงการตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำจากเรือโดยท่าเทียบเรือ ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-28  |   ข่าววันที่: 2017-11-28 |  อ่าน: 451 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) นำโดย ผอ. ธีระพงษ์ อภัยภักดี ร่วมกับตัวแทนจากท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) ได้เชิญเจ้าของเรือ และแพปลาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ และชี้แจงการตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำจากเรือโดยท่าเทียบเรือ เพื่อให้สอดรับกับการจัดทำใบชั่งจริงหน้าท่า (wp) ของแพปลาซึ่งรับซื้อสัตว์น้ำจากเรือเพื่อจำหน่ายไปยังโรงงานผู้ผลิต ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระบบตรวจสอบย้อนกลับ

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000