วันที่ 12 ต.ค.60 เวลา 14.30-17.00 น. ศจร. เขต 2 สงขลา ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติ สำหรับชั่งสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ซึ่งกรมประมงกำหนดให้สงขลาเป็นจังหวัดนำร่องและตามข้อสั่งการ รมต.กำหนดให้จัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ ในวันที่ 14 ต.ค.60 ร่วมกับ อสป.สงขลา บ.บลูซิสเต็ม ซึ่ง จัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติ ณ ท่าเทียบเรือท่าสะอ้านสงขลา โดยในการประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กบร......

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 12 ต.ค.60 เวลา 14.30-17.00 น. ศจร. เขต 2 สงขลา ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติ สำหรับชั่งสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ซึ่งกรมประมงกำหนดให้สงขลาเป็นจังหวัดนำร่องและตามข้อสั่งการ รมต.กำหนดให้จัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ ในวันที่ 14 ต.ค.60 ร่วมกับ อสป.สงขลา บ.บลูซิสเต็ม ซึ่ง จัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติ ณ ท่าเทียบเรือท่าสะอ้านสงขลา โดยในการประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กบร...... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-15  |   ข่าววันที่: 2017-10-12 |  อ่าน: 425 ครั้ง
 

วันที่ 12 ต.ค.60 เวลา 14.30-17.00 น.  ศจร. เขต 2 สงขลา ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติ สำหรับชั่งสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ซึ่งกรมประมงกำหนดให้สงขลาเป็นจังหวัดนำร่องและตามข้อสั่งการ รมต.กำหนดให้จัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ ในวันที่ 14 ต.ค.60 ร่วมกับ อสป.สงขลา บ.บลูซิสเต็ม ซึ่ง จัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติ ณ ท่าเทียบเรือท่าสะอ้านสงขลา โดยในการประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กบร. ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมจึงขอความร่วมมือให้ทุก ศจร.ช่วยประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ แพปลา ท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่  เข้าร่วมชมการสาธิต ดังกล่าว หนังสือได้ส่งผ่านระบบเรียน ศจร.ทุกเขตด้วยแล้ว

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000