วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 14.30 น.นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงทะเลและการทำการประมงในทะเล ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน)และบริษัทบลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งาน Web Application ระบบ Thai Flagged Catch Certificate(TFCC)ที่ติดตั้ง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา.....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 14.30 น.นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงทะเลและการทำการประมงในทะเล ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน)และบริษัทบลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งาน Web Application ระบบ Thai Flagged Catch Certificate(TFCC)ที่ติดตั้ง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา..... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-15  |   ข่าววันที่: 2017-10-14 |  อ่าน: 740 ครั้ง
 

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 14.30 น.นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงทะเลและการทำการประมงในทะเล ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน)และบริษัทบลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งาน Web Application ระบบ Thai Flagged Catch Certificate(TFCC)ที่ติดตั้ง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลาซึ่งได้นำร่องทดลองใช้มาระยะเวลานึงแล้ว และสาธิตระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับการชั่งจริงสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานีและปากพนัง ตัวแทนจากท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลาในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง 6 ราย ตัวเเทนท่าเทียบเรือเอกชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง 12 ราย ผู้ประกอบการแพปลา 21 ราย เจ้าของเรือ 2 ราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา 16 ราย ผลการประชุมชี้แจงฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000