13 ต.ค.60 เวลา 06.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ร่วมกันจัดทำมาตรฐานภาชนะบรรจุสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน พร้อมกับทดลองใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการพร้อมกับการจัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติในวันพรุ่งนี้ ตามนโยบายของ รมต.ว่าการ กษ. จึงขอความร่วมมือให้ทุก ศจร.ในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะเริ่มประชุมชี้แจง/สาธิตการใช้ ในเวลา 09.30 น.

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

13 ต.ค.60 เวลา 06.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ร่วมกันจัดทำมาตรฐานภาชนะบรรจุสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน พร้อมกับทดลองใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการพร้อมกับการจัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติในวันพรุ่งนี้ ตามนโยบายของ รมต.ว่าการ กษ. จึงขอความร่วมมือให้ทุก ศจร.ในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะเริ่มประชุมชี้แจง/สาธิตการใช้ ในเวลา 09.30 น. 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-15  |   ข่าววันที่: 2017-10-13 |  อ่าน: 432 ครั้ง
 

13 ต.ค.60 เวลา 06.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ร่วมกันจัดทำมาตรฐานภาชนะบรรจุสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน พร้อมกับทดลองใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการพร้อมกับการจัดสาธิตการใช้เครื่องชั่งอัฒโนมัติในวันพรุ่งนี้ ตามนโยบายของ รมต.ว่าการ กษ. จึงขอความร่วมมือให้ทุก ศจร.ในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะเริ่มประชุมชี้แจง/สาธิตการใช้ ในเวลา 09.30 น.

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000