โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

1.กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงประจำปี 2564 

    รับสมัครถึง 16 มกราคม 2564 จำนวนจำกัดเพียง 18  ราย

2.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นใหม่) *หลักสูตร 3 วัน*

    สมัครถึง 16 มกราคม 2564 จำนวนจำกัดเพียง 15  ราย

3.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรทั่วไป) ***หลักสูตร 2 วัน***

   สมัครถึง 23 มกราคม 2564 จำนวน 175  ราย

 

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บ หรือ Qr Code 

https://forms.gle/NXUhhjLeGcEzLyz99

 

สนใจเข้าร่วมหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ได้....

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ 90 ม. 12 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290 โทร. 053498428

Facebook Fan page: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ