ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) ได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในบริเวณปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ 1และหน่วยงานที่ 2  และได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอนใต้ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในบริเวณปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ 3 (หน่วยผลิตพันธุ์ปลา โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรศูนย์ฯเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ