ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 110/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 110/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 มิถุนายน 2562

นางสาวธัณย์สิตา กุลศิริเมธานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้เข้าพื้นที่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน ต. ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจหาสารตกค้างที่ ศพจ.พะเยา

สุ่มเก็บปัจจัยการผลิตตรวจหาสารตกค้างและเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ