ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 110/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 110/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-14  |   ข่าววันที่: 2019-06-14 |  อ่าน: 488 ครั้ง
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

นางสาวธัณย์สิตา กุลศิริเมธานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้เข้าพื้นที่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน ต. ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจหาสารตกค้างที่ ศพจ.พะเยา

สุ่มเก็บปัจจัยการผลิตตรวจหาสารตกค้างและเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290