ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการประจำปี2560 ครั้งที่1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการประจำปี2560 ครั้งที่1 

บทความ


วันที่30มกราคม2560

ได้มีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการประจำปี2560 ครั้งที่1/2560 ณ.ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต1(เชียงใหม่) โดยมีนายวิศณุพร รัตนตรัยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต1(เชียงใหม่)เป็นประธาน มีบุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลำพูน, บุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แม่ฮ่องสอน และ บุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ