อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ 

บทความ


วันที่27มกราคม2560 ได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ โดยมีนายวิศณุพร รัตนตรัยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตุ1(เชียงใหม่) เป็นประธานและมีนางสาวธัณย์สิตา กุลศิริเมธานนท์ นักวิชาการประมงเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน23คน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ