ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) สนับสนุน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) สนับสนุน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 อำเภอ ได้แก่ อ.ดอยหล่อ อ.แม่วาง อ.สันป่าตอง อ.หางดง อ.เวียงแหง อ.สะเมิง อ.เมือง อ.แม่อาย อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด
อ.สันกำแพง อ.แม่ออน อ.สารภี อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.พร้าว อ.เชียงดาว อ.แม่แจ่ม อ.ดอยเต่า อ.ฮอด
อ.อมก๋อย อ.แม่แตง และอ.จอมทอง จำนวนเกษตรกร 2,035 ราย รวมทั้งสิ้น 2,035,000 ตัว และได้ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ