ประชุมเรื่องการใช้ประโยชน์ทางการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ประชุมเรื่องการใช้ประโยชน์ทางการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 สิงหาคม 2561
นางสุจนีย์ ภรโสภิณ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาประมง พร้อมด้วยนายเอกชัย บัวเกตุ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะทำงาน ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้จัดการประชุมเรื่องการใช้ประโยชน์ทางการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ 7 ได้แก่ กิจกรรมการลงข่าย และ กิจกรรมการตกชะโด เพื่อหาข้อมติเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ฯ รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวประมงน้ำจืดได้มีเงินออมในการทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มชาวประมงบริเวณรอบศูนย์.ห้วยฮ่องไคร้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ