นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การอนุบาลปลาสเตอร์เจียนลูกผสม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การอนุบาลปลาสเตอร์เจียนลูกผสม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-06  |   ข่าววันที่: 2018-07-05 |  อ่าน: 633 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ เชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การอนุบาลปลาสเตอร์เจียนลูกผสม Huso dauricus (Georgi, 1775) × Acipenser schrenckii (J.F. Brandt, 1869) ด้วยอัตราความหนาแน่นและชนิดอาหารแตกต่างกันที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำตามพระราชดำริในการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2561 ภาคโปสเตอร์ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ นางสมพร กันธิยะวงษ์ นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์ เป็นคณะผู้วิจัย

 

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม

คลิ๊ก

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

 90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290