นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การอนุบาลปลาสเตอร์เจียนลูกผสม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การอนุบาลปลาสเตอร์เจียนลูกผสม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ เชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การอนุบาลปลาสเตอร์เจียนลูกผสม Huso dauricus (Georgi, 1775) × Acipenser schrenckii (J.F. Brandt, 1869) ด้วยอัตราความหนาแน่นและชนิดอาหารแตกต่างกันที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำตามพระราชดำริในการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2561 ภาคโปสเตอร์ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ นางสมพร กันธิยะวงษ์ นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์ เป็นคณะผู้วิจัย

 

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม

คลิ๊ก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ