เพาะพันธุ์ปลาสเตอร์เจียน และผลิตไข่ปลาคาเวียร์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


เพาะพันธุ์ปลาสเตอร์เจียน และผลิตไข่ปลาคาเวียร์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 3-6 เมษายน 2561

นางสมพร กันธิยะวงค์ และคณะเดินทางไปราชการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ปลาสเตอร์เจียน และผลิตไข่ปลาคาเวียร์ส่งจำหน่ายร้านศิลปาชีพ กรุงเทพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   635   ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565   592  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักง...  540  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหนุมเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   309  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565   235  วันที่ 1 กันยายน 2565 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์    197  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565   192  จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 14 มิถุนายน 2565   183  ประกาศ แก้ไขบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เฉพาะราย)...  176  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565   166


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ