ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   635   ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565   593  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักง...  540  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหนุมเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   309  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565   238  วันที่ 1 กันยายน 2565 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์    198  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565   192  ประกาศ แก้ไขบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เฉพาะราย)...  176  พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565   166  ข่าวกิจกรรม เดือนกันยายน 2565   160


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ