พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว 
 - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว

 - ปลาซิวเจ็ดสี ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2 บาท จำนวน 3,000 ตัว 
 - ปลาซิวแม่แตง ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 6 บาท จำนวน 300 ตัว 
 - ปลานิลพลวงหิน ขนาด 3-4 นิ้ว ราคาตัวละ 25 บาท จำนวน 1,000 ตัว
 - ปลานิลพลวงหิน ขนาด 5-7 นิ้ว ราคาตัวละ 50 บาท จำนวน 500 ตัว

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ