ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประธานในการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ในรูปแบบ Virtuel visit (การเยี่ยมเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์) ผ่านระบบ GIN conference โดย นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุม นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและรับฟังแนวทางการดำเนินงานและได้รับการให้กำลังใจจากท่าน ผอ.กพจ. ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ