ข่าวกิจกรรม 15 กันยายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


ข่าวกิจกรรม 15 กันยายน 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสมพร กันธิยะวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ประชุมหารือโครงการปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างกรมประมง (DOF) กับสถาบันวิจัยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (FMIRI) เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบครบวงจรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นประธานในการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองประมงต่างประเทศและสถาบันวิจัยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ