จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์ 10สิงหาคม2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์ 10สิงหาคม2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

??????ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว

??????ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว

??????ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว

สามารถมารับพันธุ์สัตว์น้ำ เวลา 13.00 น.-15.00 น.

สามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่ลิงค์นี้ได้เลย??????

คลิกเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ