งดการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


งดการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กระจายตัวและแพร่เชื้อเป็นวงกว้าง ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ของงดการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ