ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-08  |   ข่าววันที่: 2020-02-08 |  อ่าน: 411 ครั้ง
 

  วันที่ 4 - 7 มกราคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่  7 ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายของอธิบดีกรมประมง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีประมงจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดนราธิวาส และประมงจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส และปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และปัตตานี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (9,958)  การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (1,218) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (1,019) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (974) งาน Field Day.. (965) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (812) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (803) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (798) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (756) เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน!!!! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ.. (754)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000