ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมง


  วันที่ 4 - 7 มกราคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่  7 ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายของอธิบดีกรมประมง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีประมงจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดนราธิวาส และประมงจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส และปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และปัตตานี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   284   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64   252  โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas)   248  ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส   239  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  202  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   184  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  183  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  171  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   142  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    127

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ