โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมง


         นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อจัดทำกระชังเลี้ยงและอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเตรียมการโครงการฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านกึ่งวิถี  (Half - way house) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง โดย    โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามคำแนะนำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ได้พระราชทานไว้ให้สำเร็จลุล่วง

       โดยในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมติดตั้งกระชังอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวนทั้งหมด 12 กระชัง   และได้ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รุ่น หลังจากนั้นจะทำการคัดขนาดลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ทุก ๆ 5 – 7 วัน เพื่อให้ได้ลูกปลาขนาด 4 นิ้วขึ้นไป พร้อมที่จะนำไปขุนเลี้ยงเป็นขนาดบริโภคต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   284   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64   252  โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas)   248  ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส   239  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  202  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   184  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  183  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  171  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   142  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    127

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ