โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-01  |   ข่าววันที่: 2020-02-02 |  อ่าน: 499 ครั้ง
 

         นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อจัดทำกระชังเลี้ยงและอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเตรียมการโครงการฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านกึ่งวิถี  (Half - way house) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง โดย    โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามคำแนะนำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ได้พระราชทานไว้ให้สำเร็จลุล่วง

       โดยในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมติดตั้งกระชังอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวนทั้งหมด 12 กระชัง   และได้ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รุ่น หลังจากนั้นจะทำการคัดขนาดลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ทุก ๆ 5 – 7 วัน เพื่อให้ได้ลูกปลาขนาด 4 นิ้วขึ้นไป พร้อมที่จะนำไปขุนเลี้ยงเป็นขนาดบริโภคต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (9,947)  การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (1,217) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (1,019) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (974) งาน Field Day.. (965) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (812) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (802) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (796) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (756) เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน!!!! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ.. (753)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000