ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 14 มิถุนายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 14 มิถุนายน 2565 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอตากใบ ออกหน่วยบริการคลีนิกประมง โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว. จังหวัดนราธิวาส และโครงการ "จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคกงู หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอตากใบ ออกหน่วยบริการคลีนิกประมง โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว. จังหวัดนราธิวาส และโครงการ "จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคกงู หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ประกาศเจตนารมณ์   203   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนป...  185  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประม...  178  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติด...  176  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กล...  162  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   153  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 เมษายน 2565   151  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ...  144  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565   139  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565   136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ