Fisherman Shop @Narathiwat_งานกาชาด 100665 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานฯ


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวประมงจังหวัดนราธิวาส (Fisherman Shop @Narathiwat) ในงานกาชาด และงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) โดยนำผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง อาทิ ปลาพลวงชมพูส้ม น้ำพริกปลาดุก น้ำบูดู ปลาดุกแดกเดียว ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลา ปลาดุกย่าง ปลานิลเผา แซนวิชไส้ปลา เข้าร่วมจำหน่าย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่าชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 ธันวาคม 2565   88   Fisherman Shop @Narathiwat ขอส่งความสุขให้ทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ 2566   87  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 2566   85  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   76  รับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปลากุเลาเค็มตากใบ...  73  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565   60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 22 ธันวาคม 2565   58  Fisherman Shop @Narathiwat ส่งเสริมการจำหน่ายพันธุ์ปลาสลิดบางนราคุณภาพดี   56  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 2565   54  รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม พื้นที่จั...  54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fpo_naratiwas@fisheries.go.th   073-532052   073-532053   แฟนเพจ