สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-09  |   ข่าววันที่: 2021-03-08 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ นางสาววรนุช ยามารี ประมงอำเภอไม้แก่น และนางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตรด้านการประมง (พันธุ์ปลากะพงขาว) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 5-6 นิ้ว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละ 214 ตัว ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,205)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,256) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,142) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,083) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,072) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,062) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,052) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,050) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,049) วาระปัตตานี 2561.. (1,032) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,017) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,014) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (968) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (944) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (927) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (923) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (917) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (897) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (890) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (846)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000