สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 วันที่ 8 มีนาคม 2564 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ นางสาววรนุช ยามารี ประมงอำเภอไม้แก่น และนางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตรด้านการประมง (พันธุ์ปลากะพงขาว) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 5-6 นิ้ว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละ 214 ตัว ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ