กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สวัสดีครับ

วันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์

เนื่องจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท (ตามเอกสารการเป็นหนี้) สามารถดูรายละเอียดได้ตามรูปภาพครับ

หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้

1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

2. สำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนา

3. ธ.ก.ส ภายในจังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ