การประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


การประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดปัตตานี) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนครา อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 องค์กร เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดปัตตานี ผลการพิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้ง 20 องค์กร รวมเงินงบประมาณที่อนุมัติ จำนวน 2,000,000 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ