สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสินค้าสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรและชาวประมงไม่สามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดเตรียมร้านจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง บริเวณสะพานปลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลดผลกระทบแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงทั้งด้านราคาและปริมาณที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ