สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2021-01-04 |  อ่าน: 144 ครั้ง
 

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสินค้าสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรและชาวประมงไม่สามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดเตรียมร้านจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง บริเวณสะพานปลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลดผลกระทบแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงทั้งด้านราคาและปริมาณที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,207)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,259) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,143) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,087) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,074) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,062) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,056) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,052) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,051) วาระปัตตานี 2561.. (1,034) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,020) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,016) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (969) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (944) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (930) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (923) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (918) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (901) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (891) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (848)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000