สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบอ่าวปัตตานีกับผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบอ่าวปัตตานีกับผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี, นางสาวธิดาขวัญ เสาวคนธ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี, นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี และ นายณรงค์เดช เขียวสะ ประมงอำเภอยะหริ่ง ร่วมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบอ่าวปัตตานี กับผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนิลัม ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ