การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านประมงชายฝั่ง) เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20 องค์กร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ