การประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

การประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-23  |   ข่าววันที่: 2020-11-17 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จำนวน 52 องค์กรชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 คน ณ ห้องประชุมศรีฟาฏอนี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยการจัดประชุมดังกล่าว ได้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ เรื่อง ระเบียบกรมประมงว่าด้วย การขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวสุภมาส ไข่ดำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบด้น กรมประมง ร่วมเป็นวิทยากร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,210)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,263) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,148) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,090) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,075) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,065) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,062) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,053) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,052) วาระปัตตานี 2561.. (1,037) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,031) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,028) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (971) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (945) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (933) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (932) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (921) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (902) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (891) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (852)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000