การประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


การประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จังหวัดปัตตานี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงชายฝั่ง) จำนวน 52 องค์กรชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 คน ณ ห้องประชุมศรีฟาฏอนี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยการจัดประชุมดังกล่าว ได้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ เรื่อง ระเบียบกรมประมงว่าด้วย การขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวสุภมาส ไข่ดำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบด้น กรมประมง ร่วมเป็นวิทยากร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ