บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 (การร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล)

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 (การร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล)        วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายนิติกรณ์ บุญญถิร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายสุวัฒน์  สุธรรมมา เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง โดยได้ทำการสุ่มตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ ได้แก่ เรือปะมงชื่อ ป.สินวัฒนา, พ.อุดมศักดิ์นาวี 1, พ.อุดมศักดิ์นาวี 3 และชัยเจริญ 7 ณ บริเวณท่าเทียบเรือคลองช้าง, ท่าเทียบเรือ บริษัท ปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัด และท่าเรือน้ำลึก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการกระทำความผิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ