สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สนง.ประมงอำเภอหนองจิก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต ตามแผนปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบ บูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 1 ร้าน (สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด)

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ