สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม


สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติงานตามแผนบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ