รณรงค์ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกในสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


รณรงค์ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกในสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมรณรงค์ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติดประเภทที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยบุคคลากรภายในสำนักงานฯได้หันมาใช้แก้วส่วนตัวที่นำมาเอง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก และลดการใช้สิ่งของร่วมกันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโคโรนา (Covid-19) ด้วยอีกทาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ