การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน และ อวนยกปลากะตัก” พื้นที่จังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน และ อวนยกปลากะตัก” พื้นที่จังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน และ อวนยกปลากะตัก” พื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทำประมงอวนครอบ อวนช้อน และอวนยกปลากะตักในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ในการพิจารณากำหนดมาตรการ ที่เหมาะสมต่อไป จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ณ ห้องประชุม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ