สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |   ข่าววันที่: 2019-10-28 |  อ่าน: 667 ครั้ง
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดประชุมหารือเรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาเขตพื้นที่แหล่งน้ำที่จะกำหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับพื้นที่แหล่งน้ำที่อยู่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าโคกโพธิ์ หัวหน้าสถานีพัฒนาทระพยากรป่าชายเลนที่ 39(ปัตตานี) ผู้แทนำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และประมงอำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,211)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,263) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,148) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,090) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,075) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,065) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,063) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,053) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,053) วาระปัตตานี 2561.. (1,038) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,033) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,029) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (971) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (945) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (933) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (932) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (921) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (903) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (892) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (853)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000