สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |   ข่าววันที่: 2019-10-28 |  อ่าน: 321 ครั้ง
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดประชุมหารือเรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาเขตพื้นที่แหล่งน้ำที่จะกำหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับพื้นที่แหล่งน้ำที่อยู่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าโคกโพธิ์ หัวหน้าสถานีพัฒนาทระพยากรป่าชายเลนที่ 39(ปัตตานี) ผู้แทนำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และประมงอำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,042)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,058) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (982) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (913) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (889) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (878) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (875) วาระปัตตานี 2561.. (858) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (853) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (853) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (842) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (823) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (813) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (799) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (784) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (777) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (759) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (742) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (729) ประมงจังหวัดปัตตานี.. (712)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000