สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ  มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก. อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายประภักดิ์  เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทั้ง ๔ ตำบล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ