สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางซาปูร๊ะ ดอเลาะ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมประชุมแก้ไขรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 พร้อมเจ้าหน้า คพร.จังหวัดปัตตานี และมีตัวแทนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ มาร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ