สำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอปะนาเระ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลโดยใช้ระบบเชิงนิเวศ ณ ชมรมประมงพื้นบ้าน ตำบลปะนาเระ โดยมีนายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน ร่วมด้วยรองนายกเทศมนตรี ตำบลปะนาเระ พัฒนาการอำเภอปะนาเระ เกษตรตำบลปะนาเระ ผู้ใหญ่บ้าน บ.ทรู และคณะกรรมการชมรมประมงพื้นบ้านซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ