สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 20 ธ.ค 61 นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางนธี จันทร์ดำ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายประดิษฐ์ เพชรจรูญ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงาน เกษตรอำเภอสายบุรี เจ้าหน้าทีปศุสัตว์สายบุรี รองนายกเทศบาลตำบลเตราะบอนและคณะกรรมการ ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อวางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการธนาคารสัตว์น้ำภายในชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ