สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-11-26  |   ข่าววันที่: 2018-11-21 |  อ่าน: 436 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสุภัควี บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสือนะ ดิง เจ้าหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มทำปลาส้มบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด พร้อมเสนอแนะช่องทางการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ  ตลอดจนถึงสอบถามถึงปัญหาของกลุ่มที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,216)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,274) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,155) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,094) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,082) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,071) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,068) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,059) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,058) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,051) วาระปัตตานี 2561.. (1,040) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,034) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (976) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (950) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (940) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (935) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (933) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (916) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (897) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (863)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000