สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-11-26  |   ข่าววันที่: 2018-11-21 |  อ่าน: 320 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสุภัควี บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสือนะ ดิง เจ้าหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มทำปลาส้มบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด พร้อมเสนอแนะช่องทางการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ  ตลอดจนถึงสอบถามถึงปัญหาของกลุ่มที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,036)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,052) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (976) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (905) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (880) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (869) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (867) วาระปัตตานี 2561.. (856) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (851) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (839) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (833) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (815) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (804) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (791) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (780) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (772) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (748) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (729) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (727) ประมงจังหวัดปัตตานี.. (709)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000