สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสุภัควี บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสือนะ ดิง เจ้าหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มทำปลาส้มบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด พร้อมเสนอแนะช่องทางการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ  ตลอดจนถึงสอบถามถึงปัญหาของกลุ่มที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ