งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 งวด 1-16

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 งวด 1-16 

ข่าวประชาสัมพันธ์


งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกันยายน 2561 งวด 1-16 และหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ