รับแจ้งการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

รับแจ้งการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-20  |   ข่าววันที่: 2018-09-01 |  อ่าน: 690 ครั้ง
 

ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตวสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เอกสารหลักฐาน การรับแจ้งการครอบครอง ซากของสัตว์ป้าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่3) พ.ศ.2557

          1. แบบแจ้งการครอบครอง ซากของสัตว์ป้าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่3) พ.ศ.2557 (แบบ สป.27)

          2. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือ ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว

          3.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

          4.ให้นำสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งการครอบครอง

          5. กรณี ไม่สามารถนำสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งการครอบครองได้ให้นำภาพถ่ายที่สามารถเห็นรายละเอียดลักษณะและจำนวนอย่างชัดเจนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทน

                   - รูปภาพด้านซ้าย         1 รูป

                   - รูปภาพด้านขวา          1 รูป

                   - รูปภาพด้านหน้า         1 รูป

                   - รูปภาพด้านหลัง         1 รูป

          พร้อมทั้ง (ระบุขนาดและน้ำหนัก กรณีเป็นซากหรือผลิตภัณฑ์)

 

*** กำหนดเวลาขอยื่นครอบครองฯ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 – 29 พฤศจิกายน 2561

ณ สำนักงานประมงจังหวัด ใกล้บ้านท่าน...


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,042)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,057) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (982) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (913) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (888) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (878) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (875) วาระปัตตานี 2561.. (857) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (852) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (852) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (842) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (822) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (813) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (799) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (784) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (777) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (759) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (742) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (729) ประมงจังหวัดปัตตานี.. (712)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000