สำนักงานประมงอำเภอมายอ

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอมายอ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 กันยายน 2561 
            ประมงจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นายอภิชาติ สองเมืองสุข ประมงอำเภอมายอ พร้อมด้วยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมง มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาดุก,พันธุ์ปลาหมอชุมพร,พันธ์ุกบ) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ต.กระหวะ พันธุ์ปลาจำนวน 75  ราย และ ต.ตรัง พันธุ์กบ จำนวน 1 ราย ซึ่งได้มอบปัจจัยการผลิต ณ ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ