เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง สวัสดีครับ

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะดำเนินการกระจายสินค้าประมงสู่ผู้บริโภคตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นสร้างช่องทางและรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง กลุ่มประมงพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มองค์กรประมงท้องถิ่น โดยจะมีการนำสินค้าประมงมาจัดจำหน่ายหมุนเวียนกันไป

โดยในเดือนพฤษภาคม มีการจัดจำหน่าย คือ

??1. วันที่ 7 มิ.ย. 65 ตลาดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

??2. วันที่ 24 มิ.ย. 65 ตลาดประชารัฐ อำเภอเมืองปัตตานี

เรียนเชิญผู้สนใจ สามารถมาอุดหนุนได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

????แล้วมาพบกันนะครับ เราอยากให้ท่านได้กินของดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรด้านประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเก...  326   ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวั...  295  ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบาย ชาวปัตตานีรอบรู้ เครือข่ายร่วมมือใช้ยาปลอดภัย...  255  กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ...  252  ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์การตรวงรับและส่งมอบพัสดุของกรรมการตรวจร...  243  กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย    232  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภาย...  210  เชิญชวนมาช็อปสินค้าจากเกษตรกรประมง   208  การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง   202  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบ...  194


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ